Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Ο Αλέξανδρος στη Θήβα

Ο νεαρός βασιλιάς θα πρέπει να'ταν τρομερός και φοβερός
όταν έλεγε: "Να καταστέψετε τη Θήβα".
Κι ο παλιός αρχηγός κοιτούσε την περήφανη πόλη,
όπως την ήξερε κάποτε, από παλιά.

Κάψτε την όλη, όλη. Κι ο βασιλιάς μετρούσε
τους πύργους, τις πύλες, τους ναούς, ένα θαύμα του κόσμου`
μα ξαφνικά σταμάτησε, το πρόσωπό του φωτίστηκε, και είπε:
"Μόνο προσέχετε μην αγγίξετε το σπίτι του Ποιητή".

А́нна Андре́евна Ахма́това (Ο Αλέξανδρος στη Θήβα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου