Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Γυρισμός

πνος ερός, λιονταρίσιος,
το γυρισμο, στ μεγάλη
τς μμουδις πλωσιά.
Στν καρδιά μου
τ βλέφαρά μου κλεισμένα·
κα λάμπει, σν λιος, βαθιά μου...

Βο το πελάου πλημμυρίζει
τς φλέβες μου·
πάνω μου τρίζει
σ μυλολίθαρο λιος·
γεμάτες χτυπάει τς φτερογες γέρας·
γκομαχάει τ φαντο ξόνι.
Δέ μου κούγεται τρίσβαθη νάσα.
Γαληνεύει, ς στν μμο, βαθιά μου
κα πλώνεται θάλασσα πσα -

Σ ψηλοθόλωτο κύμα
τν ψώνει τ πέραντο χάδι·
ποτίζουν τ σπλάχνα
τ λόδροσα φύκια,
ραντίζει τ διάφωτη χνα
το φρο πο ξεσπάει στ χαλίκια·
πέρα σβήνει τ σύφυλλο βούισμα
πο ξέχειλο χον τ τζιτζίκια.

Μι βο φτάνει πόμακρα·
κα ξαφνα,
σν παν τ σκαρμ πο χει φύγει,
χτυπάει· εν᾿ γέρας πο σίμωσε,
εν᾿ λιος πο δε μπρς στ μάτια μου
- κα γνς χι ξένα τ βλέφαρα
στν πέρλευκην ψη του νοίγει.

Πετιμαι πάνω. λαφρότη μου
εναι σια με τ δύναμή μου.
Λάμπει τ μέτωπό μου λόδροσο,
στ βασίλεμα σειέται νοιξάτικο
βαθι τ κορμί μου.
Βλέπω γύρα. Τ όνιο,
κα λεύτερη γ μου!

Άγγελος Σικελιανός (Γυρισμός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου