Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Βάλε το ξυπνητήρι γυναίκα... ποίημα απο την απομόνωση


Βάλε το ξυπνητήρι γυναίκα
για να ξυπνήσουμε αύριο ακριβώς
την ώρα που πρέπει
για τον καθημερινό μας μινιφόνο
της ψυχής.
Και το βράδυ
Όταν πλατιάζει το μαβί φως γυναίκα
ας ευτηχήσουμε
σκεπτόμενοι τι θα αγοράσουμε
με το αντίτιμο
της καθημερινής δολοφονίας της ψυχής.
Βάλε το ξυπνητήρι γυναίκα
για να ξυπνήσουμε αύριο ακριβώς
την ώρα που πρέπει
για την καθημερινή μινικηδεία
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
Και το μεσημέρι
σαν σηκώνεται ομίχλη από πάνω
στο κοινωνικό παχνί του εργάτη
έλα να χαρούμε για το παιδί με δόσεις
που μας ‘δώσαν από το παιδοφορβείο
Βάλε το ξυπνητήρι γυναίκα
για να ξυπνήσουμε αύριο ακριβώς
στην πρεπούμενη ώρα
για το εθνικό βουτηροεισόδημα
για τη διατήρηση της ελευθερίας
του ιδρώτα μας
και βαλε το ξυπνητηρι δυνατα ·
Πολυ δυνατά.
Peter-Paul Zahl (Βάλε το ξυπνητήρι γυναίκα... ποίημα απο την απομόνωση)

1 σχόλιο: