Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Τα Ρόδινα Ακρογιάλια


Εἰς ἕνα μνῆμ᾿ ἀγνώριστο μικροῦ κοιμητηρίου
δὲν θέλω νὰ τὸ βλέπωσιν ἀκτίνες τοῦ ἡλίου,

μηδὲ κυπάρισσος σκαιά, μηδ᾿ ἀπεχθὴς ἰτέα

νὰ τὸ σκιάζῃ. Καταιγὶς ἂς τὸ κτυπᾶ βιαία!

Καὶ δὲν ποθῶ θυμίαμα, δὲν θέλω ψαλμωδίαν,
νὰ ἔλθῃς μόνον σὲ ζητῶ, μίαν θαμβὴν πρωΐαν,

νὰ βρέξῃς μ᾿ ἕνα δάκρυ σου τὸ διψασμένον χῶμα,

κι ἂς σβύσῃ μὲ τὸ δάκρυ σου καὶ τ  ὄνομά μου ἀκόμα...


Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Τα Ρόδινα Ακρογιάλια)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου